یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

اولین خلبان زن ایرانی -اکرم منفرد

رده:اولینها

===================

خانم اکرم منفرد اولین بانوی خلبان ایرانی است.او هم اکنون 66 سال سن دارد و
هم اکنون در سوئد زندگی می کند.اکرم منفرد اولین خلبان جت زن ایران در
فرودگاه نظامی قلعه مرغی در ایران بود.

———————————–

اولینها بچه های دیروز خانوم اکرم منفرد اولین خلبان زن اولین در قلعه مرغی

ارسال یک پاسخ