یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

اکرم محمدی خواه

اکرم محمدی خواه

خانم اکرم محمدی خواه یکی از مجریان قدیمی  برنامه کودک شبکه دوم سیما می باشند که در دهه هفتاد اجرای برنامه کودک رو در این شبکه برعهده داشتند.

مجری قدیمی اکرم محمدی خواه
اکرم محمدی خواه

خانم محمدی خواه مجری قدیمی گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما  -دهه هفتاد

ارسال یک پاسخ