یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

بدرالملوک

بدرالملوک همسر احمدشاه قاجار بود که حاصل ازدواج او با احمدشاه دختری بنام ایراندخت بود. همچنین او دختر ظهیرالسلطان است.

بدرالملوک
بدرالملوک
ارسال یک پاسخ