یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

بیگم خانم

بیگم خانم شاهزاده قاجاری
بیگم خانم

بیگم خانم یا بیگم جان خانم دختر فتحعلی شاه قاجار و یکی از شاهزادگان قجری بود.

ارسال یک پاسخ