یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تاریخچه زلزله در اطراف مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

زمین لرزه سال 958 میلادی منطقه سرپل ذهاب

در شکل زیر زمین لرزههای تاریخی استان کرمانشاه و نواحی مجاور نشان داده شده است. زمین لرزه تاریخی سال958 میلادی با بزرگی 8/6 باعث تخریب سرپل ذهاب و کشته شدن بسیاری شد. این زمینلرزه که در بغداد  نیز حس شد، و پسلرزه های آن که به تناوب در سرتاسر ماههای نخست سال ادامه داشت، بر منابع آب زیرزمینی در زاگرس اثر گذاشت (رده، 1370 .)

زمین لرزه سال 958 سرپل ذهاب
زمین لرزه سال 958 سرپل ذهاب

زمین لرزه سال 1900 میلادی منطقه سرپل ذهاب


آخرین زمین لرزه تاریخی در این منطقه در سال 1226 میلادی  با بزرگی 5/6 در امتداد گسل زاگرس مرتفع رخ دادهاست. در شکل  دوم زیر همین مطلب توزیع مکانی زمین لرزه های دوره  دستگاهی (1900 تا 2017 میلادی) در استان کرمانشاه و نواحی مجاور نشان داده شده است. در این دوره  حداقل دو زمینلرزه با بزرگای 1/5 و 4/5 در منطقه مورد اشاره ثبت شده که موید فعالیت و لرزه خیزی سیستم  گسلی منطقه میباشد.

زمین لرزه های دستگاهی استان کرمانشاه و نواحی مجاور(1900 تا 2017 میلادی)

زمین لرزه های دستگاهی استان کرمانشاه و نواحی مجاور(1900 تا 2017 میلادی)

زلزله شهر دینور

در شهر دینور آثاری از نخستین زیستگاههای بشر کشف شده است.

این شهر از زمان های قدیم معروف و مهم بوده است .

دینور در جریان یک زلزله در سال 398 هجری تمام شهر دینور و روستاهای تابع آنرا ویران کرد.

دینور در شهرستان صحنه قرار دارد.

زلزله فارسینج کنگاور

در سال 1366 شمسی زلزله ای به قدرت 5/6 ریشتر فارسینچ در شهرستان کنگاور را لرزاند که خسارت زیادی وارد کرد.

زلزله صحنه

در سال 1381 زلزله ای به بزرگی 5/1 ریشتر و در همان منطقه باز هم زلزله ای بقدرت 5/2 ریشتر به وقوع پیوست.(1)

آذر ماه 1392 منطقه سرپل ذهاب

در آذر ماه 1392مجموعه زلزله های زنجیره ای که قدرت بزرگترین آنها بیش از 5 ریشتر بود اتفاق افتاد و در آن سال مخصوصا زلزله بزرگتر مردم شب را در خودرو یا بیرون از ساختمان های مسکونی طی کردند.

ارسال یک پاسخ