یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تصویری از تیراندازی به عکس فرح پهلوی

تصویری از تهران اوایل انقلاب در دروازه غار و تیراندازی به تصویر فرح پهلوی تسط کودکان و مردم با تفنگ بادی

تصویری از تیراندازی به عکس فرح پهلوی
تصویری از تیراندازی به عکس فرح پهلوی
ارسال یک پاسخ