یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تهران قدیم – دوره قاجار

تهران قدیم – دوره قاجار , این صفحه مجموعه عکس هایی از تهران در دوره پهلوی را با اطلاعاتی تقدیم شما خواهد کرد.

دروازه های تهران قدیم در دوره قاجار

دروازه دولت

دروازه دولت در دوره قاجار در حدود سالهای 1219 تا حدود سال 1239 خورشیدی

تهران قدیم
دروازه دولت تهران در دوره قاجار

دروازه شمیران تهران

دروازه شمیران تهران  حدود سال 1230 خورشیدی

تهران قدیم در زمان قاجار
دروازه شمیران تهران قدیم در زمان قاجار

تهران قدیم – دوره قاجار , این صفحه مجموعه عکس هایی از تهران در دوره پهلوی را با اطلاعاتی تقدیم شما خواهد کرد.

دروازه های تهران قدیم در دوره قاجار

دروازه دولت

دروازه دولت در دوره قاجار در حدود سالهای 1219 تا حدود سال 1239 خورشیدی

تهران قدیم
دروازه دولت تهران در دوره قاجار

دروازه شمیران تهران

دروازه شمیران تهران  حدود سال 1230 خورشیدی

تهران قدیم در زمان قاجار
دروازه شمیران تهران قدیم در زمان قاجار
ارسال یک پاسخ