یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

توپ چند تیکه

لامصبو تا شوت میکردی به گوشه ای چیزی که کمی تیزی داشت میخورد شوراخ میشدو  دیگه به درد نمیخورد مجبور میشدیم اونا با تیغ جوری ببریم که یه توپ دیگه داخلش کنیم که کمی قطرش بیشتر شه و ازش محافظت کنه  یادش بخیر

ارسال یک پاسخ