یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

جیپ قدیمی

رده:ماشینهای قدیمی


بچه های دیروز و پریروز حتما خاطرات زیادی با جیپ دارند تو  شهرهای کوچیک و روستاهاها بهترین وسیله بود چون تو گل و جاده های  مشکل دار اون زمان خیلی بدرد میخورد و اذیت نمی کرد

جیپ قدیمی -ج ی پ

ارسال یک پاسخ