یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

دروازه های تهران قدیم

 تهران قدیم – دوره پهلوی 

اگر احساس می کنید اطلاعاتی اشتباه ارائه شده. شما هم با ارائه مدرک یا سندی به بهبود آن کمک کنید.

عکس های تهران قدیم دیدنی هستند. البته حداقل برای خود من برای شما را نمی دانم.

عکس های تهران قدیم احتمالا سایز کوچک شده آنرا مشاهده می کنید. 

بعد از ذخیره عکسها احتمال دارد در سیستم خود عکسی با سایز بزرگتر مشاهده بفرمایید.

شهر تهران کنونی از دوره قاجار که به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد رشد کرد.

دروازه های تهران قدیم در دوره پهلوی

دروازه دولت تهران در اوایل حکومت پهلوی

دروازه دولت تهران در دوره پهلوی
دروازه دولت تهران در دوره پهلوی
دروازه دولاب تهران در تهران قدیم در زمان پهلوی
دروازه دولاب تهران

دروازه شمیران تهران در زمان پهلوی


دروازه شمیران  یا ناصری تهران در حدود سال 1320 خورشیدی

دروازه شمیران در سال 1320 تهران قدیم

دروازه شمیران تهران در زمان پهلوی  سال 1320

دروازه شاه عبدالعظیم

دروازه شاه عبدالعظیم احتمالا مربوط به سال 1304 خورشیدی می باشد.

دروازه شاه عبدالعظیم  در تهران قدیم
شاه عبدالعظیم  در سال 1304

دروازه دوشان تپه

دروازه دوشان تپه تهران قدیم در حدود سال 1304 خورشیدی

دروازه های تهران قدیم در دوره قاجار

تهران قدیم – دوره قاجار , این صفحه مجموعه عکس هایی از تهران در دوره پهلوی را با اطلاعاتی تقدیم شما خواهد کرد.

سر در میدان مشق

سر در میدان مشق در زمان حکومت قاجار در تهران قدیم

دروازه شاه عبدالظیم

دروازه دولت

دروازه دولت در دوره قاجار در حدود سالهای 1219 تا حدود سال 1239 خورشیدی

تهران قدیم
دروازه دولت تهران در دوره قاجار

دروازه شمیران تهران

دروازه شمیران تهران  حدود سال 1230 خورشیدی

تهران قدیم در زمان قاجار
دروازه شمیران تهران قدیم در زمان قاجار

دروازه غار تهران

تصویری از یکی از دروازه های قدیمی تهران

دروازه غار تهران قدیم

دروازه قزوین 

دروازه قزوین تهران در زمان قاجار یکی از دروازه های چندگانه این شهر بوده است.

دروازه قزوین در زمان قاجار
دروازه تهران قدیم – دروازه قزوین در  زمان قاجار

تصویر دیگری از دروازه قرآن در زمان قاجار -تهران قدیم

دروازه تهران -تهران قدیم زمان قاجار
دروازه تهران -تهران قدیم زمان قاجار
ارسال یک پاسخ