یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

دسته کلید های قدیمی

این نوع از دسته کلید های نوستالژیک اون زمان ها بسیار بود

اون دکمه روی دسته کلید رو می زدی دستتون رو بر می داشتین

شروع بعه چرخش می کرد و هر بار روی یک عکس که بیشتر عکس کارتون ها و شماره ها و رنگها … بود وای میساد

دسته کلید های قدیمی
دسته کلید های قدیمی
دسته کلید های قدیمی
دسته کلید های قدیمی
ارسال یک پاسخ