یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

رزمندگان ایرانی در جنگ تحمیلی

تصویری از رزمندگان ایرانی در زمان جنگ تحمیلی و خواندن نماز

رزمندگان ایرانی در جنگ تحمیلی
رزمندگان ایرانی در جنگ تحمیلی
ارسال یک پاسخ