یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سونیا پوریامین

سونیا پوریامین

سونیا پوریامین متولد41در 18سالگی وارد صداو سیما شد و اولین برنامه او همگام با جنگ بود

سونیا پوریامین

سونیا پوریامین

خانم سونیا پوریامین مجری قدیمی

ارسال یک پاسخ