یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70…(پول قدیمی)

سکه های قدیمی و اکثرا منسوخ شده جمهوری اسلامی  دهه های50-60-70

برگرفته شده از:iranstamps1390

هرکدام از ما با این سکه ها خاطرات زیادی داریم دورانی که با کودکی ما همراه بود کودکی که با دادن یکی از همین سکه ها که ارزش چندان که الان ندارد انگار که دنیا رو بهش میدادی

مثه الان نبود که  هرچی پول تو دست  بچه های این زمونه میگذاری باز دستشو پس نمیکشه ما با همین سکه ها ارضا میشدیم

البته گرانی و تورم حال حاضر را نباید نادیده گرفت ولی ماها خیلی پولکی نبودیم


سکه 25تومانی قدیمی ضرب شده 1373/سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70…(پول قدیمی)
سکه 25تومانی قدیمی ضرب شده 1373/سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70...(پول قدیمی) 


سکه 5ریالی قدیمی /سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70…(پول قدیمی)
سکه5 ریالی قدیمی


سکه50ریالی/5تومانی قدیمی1383/سکه 25تومانی قدیمی ضرب شده 1373/سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70…(پول قدیمی)

سکه 5تومانی قدیمی ضرب شده 1383/سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70...(پول قدیمی)

سکه 5تومانی قدیمی-1383/سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70...(پول قدیمی)


سکه 5ریالی ضرب شده سال1358شمسی/سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70…(پول قدیمی)
سکه5ریالی قدیمی


سکه 5تومانی ضرب شده درسال1378/سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70…(پول قدیمی)

سکه5 تومانی دهه70


سکه50ریالی(5 تومانی)قدیمی ضرب شده سال1367 بمناسبت دهمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران

سکه 5تومانی دهه60


سکه 2ریالی ضرب شده در سال1358شمسی-سکه های قدیمی بعد انقلاب دهه50 دهه60-دهه70…(پول قدیمی)
سکه 2ریالی قدیمی بعدانقلاب 1358


سکه 10ریالی(1تومانی)قدیمی ضرب شده در سال1358 بمناسبت اولین سالگرد انقلاب اسلامی ایران

سکه 10ریالی(1تومانی)قدیمی ضرب شده در سال1358 بمناسبت اولین سالگرد انقلاب اسلامی ایران


سکه 10ریالی(1تومانی)قدیمی مربوط بسال1358

سکه 10ریالی(1تومانی)قدیمی مربوط بسال1358


سکه یک ریالی قدیمی دهه70-پول قدیمی منسوخ شده جمهوری اسلامی ایران

سکه یک ریالی قدیمی دهه70-پول قدیمی منسوخ شده جمهوری اسلامی ایران


سکه ضرب شده در سال59 بمناسبت روز جهانی قدس
سکه قدیمی اوایل انقلاب ضرب شده در سال 59 بمناسبت رمضان و روز جهانی قدسs;i rndld f]i ihd ndv,ciranin old coin


سکه قدیمی منسوخ شده اوایل انقلاب 2تومانی-بیست ریالی
سکه دو تومانی قدیمی


سکه دو تومانی-بیست ریالی بمناسبت سالگرد انقلاب
2تومانی قدیمی


سکه بیست ریالی-دو تومانی قدیمی اوایل انقلاب سال1359
2تومانی1359


سکه دو تومانی بیست ریالی اوایل انقلاب1358
2تومانی


سکه یک تومانی پول قدیمی ضرب شده در 1371
1تومنی


سکه 50ریالی-5تومانی سال1369
5تومنی قدیمی


1تومنی بمناسبت اولین سالگرد انقلاب در سال1358
1تومانی

ارسال یک پاسخ