یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سید محمد کلاردشتی

سید محمد کلاردشتی یا سید عالم گیر نام روحانی بود که زمان زمان قاجار و حکمرانی ناصرالدین شاه قاجار مردم را بر علیه حکومت تحریک نمود

به دستور شاه او و 1200 نفر دیگر به قتل رسیدند.

سید محمد کلاردشتی
سید محمد کلاردشتی
ارسال یک پاسخ