یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سید محمود طالقانی و سید محمد بهشتی

این تصویر متعلق به اسفند ماه سال 1357 است.

سید محمود طالقانی و سید محمد بهشتی در حال دیدار از یک مجروح در بیمارستان که در درگیری های سنندج زخمی شده است.

سید محمود طالقانی و سید محمد بهشتی در حال دیدار از یک مجروح در بیمارستان که در درگیری های سنندج زخمی شده است.
سید محمود طالقانی و سید محمد بهشتی
ارسال یک پاسخ