یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سیمای خانواده

سیمای خانواده عنوان برنامه ای بود که در دهه70 و احتمالا دهه 80 از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران روی آنتن می رفت.این برنامه از ساعت 12 صبح تا دو ساعت پخش می شد و در برخی موارد هم در دهه هفتاد بعد از اخبار ساعت 14 تا حدود ساعت 15 ادامه داشت. .

این برنامه از سال 1373 پخش تهیه و پخش می شده است.

و شامل بخش های مختلف نظیر فیلم روزانه – آشپزی هنری – پزشکی … می شد

سیمای خانواده
سیمای خانواده

این برنامه هرروز ساعت 13 یا 13:30 یک فیلم پخش می کرد. که مخاطبان خاص خود را داشت. و بعد ها هم با آوردن مشاور و گنجاندن در بخش های مختلف این اقدام به جذب مخاطبان می کرد.

هرمز شجاعی مهر – شعله قهرمانی از مجریان این برنامه بودند که فکر کنم در حال حاضر هم مجری این برنامه باشند.

ارسال یک پاسخ