یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

شادی پورمهدی دنیا فنی زاده

دنیا فنی زاده

تصویری از زنده یاد دنیا فنی زاده (عروسک گردان کلاه قرمزی) و شادی پورمهدی

دنیا فنی زاده شادی پورمهدی
دنیا فنی زاده شادی پورمهدی
ارسال یک پاسخ