یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

شعر بیاد ماندنی کتاب خوب

شعر بیاد ماندنی  کتاب خوب

بچه های دیروز

من یار مهربانم              دانا و خوش زبانم

گویم سخن فراوان          با آنکه بی زبانم

پندت دهم فراوان            من یار پند دانم

من دوستی هنرمند        با سود و بی زیانم

از من مباش غافل          من یار مهربانم

بچه های دیروز

ارسال یک پاسخ