یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

شما یادتون نمیاد-سری اول

رده:شما یادتون نمیاد

================

شما یادتون نمیاد سری اول

شما یادتون نمیاد:  تونیمکتهای چوبی که با کوچکترین صدایی جیر جیر میکردن باید سه نفری می نشستیم!

========================================

ادامه مطلب……..

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید …]

ارسال یک پاسخ