یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

عکاسی-دوربین قدیمی فیلم قدیمی

رده:دوربینهای قدیمی  


دوربین قدیمی

دوربین قدیمی


عکاسی-دوربین قدیمی فیلم قدیمی

قدیما مثه الان که نبود هر جور عکسیو تو هر لحظه بتونی بگیری و تو ایکی ثانیه چاپش کنیو….

اگه از مدرسه ای جایی عکسی میخواستن  ده روز  یک هفته قبلش میگفتن که برید و عکساتونو حاضر کنید-عکس رنگی هم کمتر بود و یا هی نبود

می رفتیم عکاسی چند دقیقه می گفت راست بشین سرتو خم نکن بالارو نگاه کن  چشماتو نبند.

دوربین قدیمی

دوربین قدیمی

بعد صدای فلاش دوربین میامد -حالا برو سه چهار روز دیگه برگرد بستگی
داشت به  شلوغی و  روزی که عکسو میگرفتی  روزای ثبت  نام و… و… عکسا 
دیرتر حاضر میشد

خلاصه مام میرفتیم خونه و بعد مدت زمانی که عکاس گفته بود میرفتیم
ببینیم ایا عکس ظاهر شده خوب افتاده از شانس بد بعضی از عکسها سوخته میشدند
و این پروسه  که خدمتتون عرض کردم باز تکرار میشد گاهیم طرف چشماشو بسته و
…… و به هر شکل عکسو خراب کرده بود

مثله الان نبود عکاس هر چند تا عکس بگیره و هر کدام که بهتر بودو 
انتخاب کنه بعدش با نرم افزارای مختلف هزارتا تغییر روی عکس ایجاد کنه

جوش به اندازه گیلاسو  محو کنه وسته داغون طرفو لطیف جلوه بده طوری که طرف خودش باورش میشه

نگاتیو قدیمی

دوربینهای قدیمی

الان هر کسی یه کوبایل داره که اکثرا هم دوربین داره هرجا هر مکان که
دلش بخواد عکس میگیره حذف می کنه   و بعدش رم و کارت حافظه رو میبره و  چاپ
میکنه

بودند کسایی که قدیما تو مراسماتی که خیلی کم  اتفاق می افتاد یا دیگه
اتفاق نمیافتاد و مسافراتا وو.و. عکس میگرفتنتو حلقه فیلمو که می بردند پیش
عکاس  بعد از مدتی متوجه میشدند که تمام عکسهایی که میتونست خاطره براشون
بشه و تکراری هم نداشتند از بین رفته و سوخته ودر کل امکان چاپ وجود نداره

ولی خدایی  عکسهای رنگ و رو رفته قدیمو نگاه کنید کلی حرف دارن که با ادم بزنن


رده:دوربین قدیمی


دوربین قدیمی
دوربین قدیمی


دوربینهای قدیمی

دوربین های عکاسی قدیمی و خاطره انگیز

دوربینهای قدیمی

دوربین های عکاسی قدیمی و خاطره انگیز

دوربین قدیمی

دوربین های عکاسی قدیمی و خاطره انگیز

ارسال یک پاسخ