یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

عکسهایی قدیمی از همدان

رده:عکس قدیمی از استانهای کشور

منبع:روز انلاین

همدان قدیم کوچه استر و مردخای1330

سرای میرزا کاظم در همدان1330

عکسهایی قدیمی از همدان

عکسهایی قدیمی از همدان

عکسهایی قدیمی از همدان

عکسهایی قدیمی از همدان

عکسهایی قدیمی از همدان

عکسهایی قدیمی از همدان

عکسهایی قدیمی از همدان

ارسال یک پاسخ