یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

لی لی حوضک

رده:بازیهای قدیمی

==================================================

برگرفته شده از:

مامان از کودکی هام بگو
==================================================

در
این بازی مادر یا بزرگ‎تر دیگری دست کودک را در دست می‎گیرد ، با انگشت
دست دیگر کف دست کودک را قلقلک می دهد و می گوید :“ لی لی حوضک ، جوجو اومد
آب‎بخوره‎ افتاد تو حوضک . ” انگشت کوچک را جمع می‎کند:“ این درش آورد .”
انگشت دوم را جمع می‎کند : “ این شستش ” انگشت سوم را جمع می‎کند: “ این
پختش.” ” کی خوردش ؟ ” انگشت شصت را می‎گیرد و حرکت می دهد : “ منِ منِ کله
گنده ”

این بازی با انواع شعرگونه های دیگر نیز اجرا می شود . با گرفتن
انگشت کوچک :“ این‎گفت : بریم دزدی. این گفت چی چی بدزدیم؟ این گفت تشت
طلای پادشاه رو . این گفت : جواب خدا رو کی می ده؟ ” با تکان تکان دادن
انگشت شصت : این گفت :“ منِ منِ کله گنده !”
یا شعر جدید آن : “ این
کوچول موچوله ، این داداشِ (خواهرِ ) کوچوله ، این بابایِ کوچوله ، این
مامانِ کوچوله، دوستشون داری؟ بله ، بله ، یک دنیا .”
این بازی علاوه بر
آشنایی با ریتم و قافیه و وزن ، علاوه بر رابطة عاطفی با کودک و علاوه بر
تحریک حس لامسة کودک ، بیان نکته‎های اجتماعی و آموزش ریاضی را نیز برای
کودک آغاز می‎کند .کودک برای اینکه شمارش را بیاموزد مانند اجداد خود از
انگشتانش استفاده می‎کند .

کودک برای یادگیری این امر ابتدا باید
بیاموزد که انگشتان را به نوبت و با عدد مناسب آن مشخص کند . مدت‎ها طول
می‎کشد تا کودک این ترتیب و این تطبیق را فرا گیرد و چه چیز زیباتر و پر
انگیزه تر از یک کلام آهنگین دوست داشتنی او را به این کار تر غیب می کند؟

===================================================

بازیهای قدیمی  بازیهای خاطره انگیز  گذشته لی لی حوضک منه منه کله گنده

ارسال یک پاسخ