یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

مجید قناد

مجید قناد

مجری قدیمی مجید قناد

مجید قناد

مجید قناد-دهه60-برنامه آتقی

مجید قناد

مجید
قناد
متولد1333خرمشهر-از سال55وارد برنامه های صداو سیمای ابادن شد-بعدها
به اصفهان و خرم اباد رفت و از سال62بعنوان مجری برنامه کودک شبکه دو مشغول
به اجرا شد مسابقه کوچیک-فتیله جمعه تعطیله-چرخونک -گل و گلدون …. از
برنامه های اجرا شده او میباشد

ارسال یک پاسخ