یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

محمدرضا پهلوی در مراسم محرم

تصویری از محمدرضا پهلوی در مراسم محرم در دهه40

محمدرضا پهلوی در مراسم محرم
محمدرضا پهلوی در مراسم محرم
ارسال یک پاسخ