یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

مریم ریاضی

مریم ریاضی

مریم ریاضی

مریم ریاضی

مریم ریاضی مجری قبل و بعد از انقلاب مریم
ریاضی یکی از گویند گان مسلط قبل از انقلاب می باشد که با وقوع انقلاب در
ایران می ماند و کار خود را درصدا و سیما ادامه میدهد عکس فوق احتمالا
مربوط بسال 59 می باشد با وقوع انقلاب اختلافاتی  بر سر وجود گویندگان زن
بوجود می اید که بعد ها حل میشود-خانم ریاضی بعد انقلاب با فردی که استاد
دانشگاه بوده ازدواج می کند -شوهرش  با حضور او بعنوان گویندگی مخالفت می
کند و بناچار به رادیو منتقل میشوددر ردیو هم به این خاطر که دوست نداشت
صدای ایشان پخش شود-ایشان از بخش گویندگی رادیو بناچار به بخش ادیت منتقل
شدند بعدها بر اثر تصادف عمدی دچار فراموشی شدند و همشرشان ایشان را ترک
کردند.

این سرگذشت در سطح اینترنت وجود دارد و از صحت آن مطمئن نیستم

ارسال یک پاسخ