یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

موش نمکی

موش نمکی
موش نمکی

 موش نمکی محصول سال 1385

عوامل ساخت موش نمکی

تهیه کننده : فاطمه طیبی


نویسنده: شادی پورمهدی


کارگردان و سازنده عروسک: مرضیه محبوب


گویندگان: هنگامه مفید ؛ فروزان زاهدبیگی؛ شادی پورمهدی ؛ محمود جعفری ماندانا کریمی؛ شقایق شهدوست ؛ سپهر گودرزی؛ امیر سفیری


عروسک گردانان: دنیا فنی_زاده؛ عادل بزدوده؛ عیسی یوسفی پور؛ فریبا جدیکار؛ آذر اخوت؛ فرزانه امیدفر ؛ شبنم زنجانی؛ علیرضا ابوترابی

مرضیه محبوب

ارسال یک پاسخ