یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

نوستالژی

تو بسیاری از پیاده رو ها و پارک ها درخت هایی پیدا می شدند که برخی فصل های خاص اینطور میوه یا هرچی اسمش را بزارید داشتند.

البته اسم درخت را خاطرم نیست – یادمه اون زمان این قسمت از درخت که در واقع برای تولید مثل پخش میکرد و دانه های اون بودند که با باد اینطرف اونطرف می رفتند

می گرفتیم و اونو از بالا رها میکردیم و این می چرخید و می چرخید تا به زمین می رسید.

نوستالژی
نوستالژی
ارسال یک پاسخ