یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

پنکه های قدیمی

در این صفحه تصاویری از پنکه های قدیمی و نوستالژیک را قرار خواهم داد.

پنکه هایی که درسته قدیمی شدند ولی بخشی از خاطرات کودکی ما هستند.

پنکه های قدیمی
پنکه های قدیمی
ارسال یک پاسخ