یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

چرا خیلی از بچه ها از توالت عمومی مدرسه استفاده نمی کردند؟

رده:ترولهای دهه60

================

بچه های دیروز و پریروز  ایا شما میدونید چرا خیلی از ماهها اون زمان تو  مدرسه از توالت عمومی  مدرسه ها استفاده نمی کردیم

ترول  زیر رو ببینید حتما  به جواب می رسید

ارسال یک پاسخ