یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کمیته های انقلاب

تصویری از دروازه غار در اسفند ماه سال 1357 و معتادان در حال استعمال مواد مخدر

تصویری از دروازه غار در اسفند ماه سال 1357 و معتادان در حال استعمال مواد مخدر

تصویری از دروازه غار در اسفند ماه سال 1357 و معتادان در حال استعمال مواد مخدر
ارسال یک پاسخ